Kun je geloven zonder kerk?

Is het gemakkelijker om in je eentje te geloven, zonder anderen, zonder gekissebis, zonder lastige mensen? Of… de zondag, gewoon een dag voor mezelf… Of…?

Er was eens een dominee die genoeg had van alle smoesjes om niet naar de kerk te gaan. Hij schreef 'tien redenen waarom ik me nooit was'.

  1. Als kind moest ik me altijd wassen.
  2. Mensen die zich wassen zijn schijnheilig; ze denken dat ze schoner zijn dan anderen.
  3. Er zijn zoveel verschillende soorten zeep – ik kan niet kiezen welke de beste is.
  4. Vroeger waste ik me wel, maar dat ging vervelen en toen ben ik gestopt.
  5. Ik was me alleen bij speciale gelegenheden, zoals Kerst en Pasen.
  6. Mijn vrienden wassen zich ook geen van allen.
  7. Ik ga me wel wassen als ik ouder en viezer ben.
  8. Ik heb geen tijd.
  9. De badkamer is ’s winters te koud en ’s zomers te warm.
  10. Mensen die zeep maken zijn alleen maar op je geld uit.

We vroegen een aantal mensen waarom zij het waardevol vinden naar de kerk te gaan:

Kees: "Ik geloof dat God anderen aan mij en mij aan anderen geeft om elkaar op te bouwen in het geloof en elkaar bij te staan in het leven. De kerk is er ook om onze lof te bundelen en veelkleurig te doen zijn."

Margriet: "Op zich heb je de kerk niet nodig om in God te geloven, maar het is wel handig, anders sta je er alleen voor. In de kerk vind je voedsel voor je geloof door de preken, het bijbellezen en het zingen."

Helene: "Als ik niet naar de kerk zou gaan, zou mijn geloof minder gevoed worden. Andere dingen worden steeds belangrijker dan God. Terwijl ik zoveel aan God te danken heb. Ik ben een gezegend mens. Daar wil ik God voor danken. De kerk is daar een mooie plaats voor."

Wim: "Als het goed is, warm je je aan elkaar in de kerk. Als je uit een vuur een stronk weghaalt, zal die stronk na korte tijd ophouden met branden. Gooi je hem terug, dan brandt hij zo weer. Zo is het ook met geloof: het lijkt dat het zonder kerk ook wel gaat. God geeft een kerk aan jou, omdat Hij weet dat we het zonder niet volhouden."

Leanne: "Zonder kerk word ik niet gesterkt in mijn geloof. Ik kan wel elke dag de Bijbel lezen en bidden, maar ik krijg geen uitleg meer van verhalen en teksten uit de Bijbel. Daarom heb ik de kerk wel nodig."

Annie: "Zonder kerk? Ik zou niet willen! Voeding door verkondiging van Gods Woord, belijden van zonden, vergeving ontvangen en bemoediging heb ik elke week weer nodig. Ik wil graag met anderen Gods lof zingen en samen Hem belijden. Dat maakt me blij! En als het niet goed met me gaat, mag ik naar de kerk gaan. God is er ook wanneer ik verdrietig ben. Een kerkfamilie zijn, dat maakt rijk."

Joanne: "Dat je de kerk nodig hebt om te geloven, zie je in de Bijbel: direct na de uitstorting van de Heilige Geest worden gemeenten gesticht en zoeken mensen elkaar op. Het ervaren van de kerk als een groot gezin, is zo enorm gaaf en bemoedigend, dat zou ik absoluut niet willen missen!"

Hans: "Als je de kerk niet nodig hebt, waarom dan wel de God van de kerk? En waarom zou je het ene wel van God aannemen (genade bijvoorbeeld) en niet het andere, zoals ondersteuning door geloofsgenoten in de kerk? Als je denkt de kerk niet nodig te hebben, weet je niet wat je mist."

Ankie: "De kerk is Gods plan, Hij heeft het zo bedacht en gewild. Dat mensen van allerlei pluimage bij elkaar horen, voor elkaar zorgen en met elkaar God loven en prijzen om wie Hij is en wat Hij doet. In de kerk horen we Zijn stem!"

Wat vind jij?

Stelling:
Waarom zou je alleen zwemmen als er een boot is waar je in kunt klimmen?

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema