Kind en Kerk

Visie voor het kinderwerk in de kerk

Jezus roept ons allemaal om de gaven van de Geest te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken om Gods grote daden te verkondigen. Van daaruit gaan we de samenleving in, om Jezus voorbeeld te volgen en zo de liefde van zijn Vader te laten zien. Zo vormen we een hechte gemeenschap rondom Godswoord

Wij willen de kinderen vertellen over Jezus en hen stimuleren om de gekregen gaven te ontdekken, ontwikkelen en gebruiken.
Om daarmee Jezus voorbeeld te volgen en de liefde van de Vader te laten zien.
Zodat ze een stralend voorbeeld van Jezus zijn!

Bijbelklas

Tijdens de preek gaan de kinderen van 4 - 10 jaar uit de kerkzaal en hebben ze Bijbelklas. Bijbelklas is er iedere zondag tijdens de ochtenddiensten, behalve op de eerste zondag van de maand en tijdens diensten met viering van het Heilig Avondmaal. Wat er in de Bijbelklas allemaal gedaan wordt kunt u hieronder lezen in de verslagen.

Nieuws en oproep van het Bijbelklas team

De laatste tijd hebben we het in de Bijbelklas gehad over de 10 geboden. Elke week was een ander gebod aan de beurt. Afgelopen zondag hebben we het met de kids gehad over het 10e gebod. Hiermee hebben we dit thema afgesloten.
Lees meer: Nieuws en oproep van het Bijbelklas team

Bijbelklas 15 januari 2017

We waren met 11 kinderen en we baden voor hele zieke kinderen en dankten voor onze gezondheid. Het ging over het 6e gebod. We hebben hierover gepraat. We dachten dat we nooit gestolen hadden; want dat doen dieven! Maar... iets klein pakken van een ander is eigenlijk ook stelen! Oeps...!

Lees meer: Bijbelklas 15 januari 2017

Bij de HEER is mijn leven veilig

In de bijbelklas hebben we het verhaal van David en Goliath gehoord.  David vertrouwde op God! Dat lazen we ook in de psalmen die hij gemaakt heeft. Om dit te onthouden,  hebben de kinderen de tekst op een steen geplakt om mee naar huis te nemen.

Bijbelklas 15 november 2015 Noord groep 1-6

We waren met 5 grote en 5 kleine kinderen en dachten na over verschillende vragen. Het ging over de rustdag. Waarom zitten we vandaag niet op school? Hoe komt het dat we op zondag mogen uitrusten? Vinden jullie het fijn als het zondag is? Waarom wel/ waarom niet?
We leerden van elkaars antwoorden. Daarna luisterden we naar het verhaal hoe de HEER aan Adam en Eva de rustdag gaf en hoe Hij met hen praatte en wandelde in de tuin van de HEER. Ze waren zo blij en gelukkig omdat de HEER bij hen was!
De groten hebben een puzzel gelegd waaruit een Bijbeltekst tevoorschijn kwam die met rust te maken had.
De kleinen hebben een spelletje gedaan waardoor we kunnen merken hoe knap de Heer is, dat Hij ons oren en een mond en verstand heeft gegeven om goed na te denken, te luisteren en te spreken.
We wilden net gaan zingen, toen kwam de koster zeggen dat we de kerk in konden gaan…’t was fijn met de kids en zo lief, een meisje kwam even zeggen dat ze het ook heel leuk vond!

Bijbelklas 8 november 2015 Noord 1 t/m 3

We waren met 6 mannetjes. Iedereen kwam aan de beurt om iets te vertellen; soms waren dat leuke dingen, soms verdrietige dingen en soms ‘zaten die een beetje aan elkaar vast’.
We luisterden naar het verhaal van de schepping van Adam; hij mocht in de tuin van de Heer wonen en alle dieren namen geven, maar elk dier had een vrouwtje, Adam niet…De Heer maakte voor Adam ook een vrouw en samen genoten ze van de mooie tuin; ze mochten van alle bomen eten, behalve van de boom in het midden van de tuin, dat deden ze ook niet.
We zongen: “kijk eens naar de vogels”….en 1 van de kinderen wilde kuikentje piep zingen, maar dat ging niet zo goed….
We kregen een gekleurd papiertje met stukjes gezicht met ogen, een neus en een mond en mochten die gezichten zelf aftekenen met haren en oren enz.
Het was weer heel gezellig zo bij elkaar te zijn.

Pagina 1 van 6

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld