Coronajournaal (40)

Regelmatig schrijft iemand uit onze gemeente een stukje over haar of zijn dag in deze vreemde tijd.

Vandaag Jan Mul

Coronatijd

Het zijn vreemde en spannende tijden met dat corona gebeuren. Alles wat normaal was is dat nu niet meer. ’t Is de vraag of alles wel zo normaal was. De wereld staat in brand en velen zijn bang voor de uitwerking van de corona pandemie. Men zoekt met alle macht om het  corona virus te bedwingen.
Intussen ervaren wij de beperkingen die dit alles met zich mee brengt. Dat vraagt discipline en geduld. Dat betekent ook om niet de moed te verliezen in de eenzaamheid.
Het is bovendien, en wel in belangrijke mate, een tijd van bezinning. Waar leven en leefden we voor. Voor rijkdom, geluk en economische groei? Voor het bezit van een mooie auto, een riant huis en meerdere malen op vakantie gaan? Of is er meer? Zal het ooit weer zo worden als voor de corona?

Ik sta verbaasd. Gods vinger raakt even deze aarde aan en de hele wereld is van slag. Naast de zorg voor de slachtoffers van de corona, pompen we miljarden in de economie. Want die moet onze toekomst redden. Je vraagt je af waarom niet eerder veel minder miljarden waren vrijgemaakt voor de zorg, onderwijs en defensie. Nu kan ineens alles. En het is goed dat kwetsbare mensen in welke sector ook geholpen worden. Bewondering heb ik voor allen die met inzet van alle krachten hun steentje bijdragen aan de zorg voor de medemens.Misschien hebben we dat weer wat meer geleerd. Het omzien naar elkaar. Dat zou winst zijn.
Leren we de betrekkelijheid zien van het leven voor geld en goed, het materialisme? Dat we niet voor ons zelf leven, maar als kind van God Hem mogen dienen in de wereld waarin we leven en het goede zoeken en doen voor de naasten die op ons pad komen?  Dan kan er toch nog wat goeds komen uit deze bizarre tijd.

Laten we maar heel klein worden voor God en ons leven volledig aan hem toevertrouwen. Dan blijven we in goede handen. Al begrijpen we niet, laten we wel blijven vertrouwen dat God niets uit de hand loopt. Bij Hem zijn we veilig.
Laten we bidden voor onze overheden om wijsheid voor de besluiten die zij moeten nemen. En laten we ook trouw zijn in het opvolgen van de maatregelen die zij nemen in het belang van ons allemaal. We moeten door deze periode heen, maar staan daarin niet alleen.

Sterkte gewenst aan allen, maar inzonderheid voor de ouderen in verpleeghuizen die een hele tijd verstoken zijn geweest van bezoek. Hou vol, houd moed!


Nog meer lezen? Zie Kerk-zijn in het coronatijdperk

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld