Vijf jaar 'AanTafel'

Het project 'Aan Tafel' bestaat vijf jaar. Op dertien december 2017 stond er een mooi artikel over 'Aan Tafel' in de Barneveldse krant.

 

 

 

 

 

 

 

'Mooiste gesprekken aan tafel'

 
BARNEVELD Het project 'Aan Tafel' bestaat vijf jaar. Het is een initiatief van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Barneveld. Later deden ook vrijwilligers van de Hervormde Gemeente mee. De Meerwaarde stelt hiervoor elke twee weken haar aula en keuken ter beschikking.
 
door Haije Bergstra
 
"Aan het thema 'barmhartigheid' wilden we, meer dan voorheen, handen en voeten geven"', zegt Teun Huisman, diaken van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
 
"Vaak richt de diaconie zich op mensen binnen de kerk. Wij wilden dat verschuiven naar mensen buiten de kerk. In tijden van crisis, waarbij de regering zich terugtrekt uit de maatschappij, hebben sommige groepen het moeilijk. Het idee werd geopperd om mensen uit Barneveld die gebruik maakten van de voedselbank een maaltijd aan te bieden. We zaten midden in de economische crisis."
 
"We hoorden veel verhalen van mensen die het moeilijk hadden en om hulp vroegen. De vraag 'wat kunnen we doen?' kwam als vanzelf naar boven. We werden door Bob Boersema, initiatiefnemer en vrijwilliger van het eerste uur, uitgenodigd om een keer te komen kijken bij het project dat al draaide. We zijn eigenlijk op de rijdende trein gesprongen. Vanuit onze gemeente ging een aantal vrijwilligers meedraaien", zegt Wim Versteeg, diaken van de Hervormde Gemeente.
 
EENZAAMHEID Het grootste deel van de mensen dat meedoet, komt van buiten de kerken. In het begin waren dat mensen die het niet breed hadden. Dat is aan het verschuiven. De behoefte zeker niet. Huisman: "De groep die in eerste instantie via de voedselbank kwam, wordt gelukkig kleiner. Je merkt dat er mensen komen die contact zoeken." Versteeg: "Het sociale aspect is belangrijker geworden. Anders gezegd, mensen komen voor de gezelligheid en het gesprek. Er is een behoorlijke groep van alleenstaande mannen die elke twee weken aanwezig is. Twee van hen komen om 16.00 uur om te helpen bij het koken."
 
Een deel van de mensen die het langzamerhand beter kreeg, zag men na verloop van tijd verdwijnen. "Toch blijft de noodzaak er om ermee door te gaan, omdat er veel eenzaamheid is in Barneveld. Door samen te eten, komt het gesprek vanzelf op gang", zegt Huisman.
 
Meestal komen er tussen de dertig en vijfendertig mensen op een maaltijd af. Dat aantal is vanaf het begin redelijk constant gebleven. Teun Huisman: "Mensen kunnen zich opgeven. Dat is nodig, zodat je weet op wie je kunt rekenen. We hebben ook een tijdje buitenlandse mensen ontvangen die bepaalde dingen niet mochten eten."
 
Versteeg: "We vragen mensen om te helpen bij het koken en opruimen. Vanuit de mensen zelf kwam het aanbod om financieel iets bij te dragen. We bieden die mogelijkheid".
 
MEELEVEN "Er worden altijd bewust een aantal vrijwilligers ingeroosterd om mee te eten. Ze hoeven niet te koken of af te wassen. Zij zitten aan tafel om een gesprekje te beginnen. Het is verschillende keren voorgekomen dat mensen daarna ook verder geholpen of doorverwezen werden. Zo zijn er mensen met wie je geregeld spreekt en van wie je weet wat er speelt. Ik ken iemand die in het ziekenhuis heeft gelegen en die persoon stuur ik dan een kaart. Als je van zulke dingen op de hoogte bent, houd je dat in de gaten of kom je er later nog een keer op terug. Omdat de activiteit laagdrempelig is en mensen hun naam niet hoeven op te geven, geldt voor een aantal mensen dat ze snel uit beeld zijn", zegt Versteeg. Hoewel mensen weten dat het om kerkelijke activiteit gaat, ligt daar niet de nadruk op. "We sturen niet specifiek aan op het geloof of de kerk." "We zijn er niet om zieltjes te winnen. We bidden voor het eten en zien sommige mensen meebidden. Maar evangeliseren is niet onze opzet geweest. We wilden een maaltijd aanbieden aan mensen die het minder hadden", zegt Huisman.
 
"We geloven dat we door het dienen aan tafel iets van de liefde van Christus mogen laten zien", aldus Versteeg.
 
JUBILEUM "Omdat we vijf jaar bestaan, gaan we binnenkort een kerstmaaltijd houden voor alle vrijwilligers die de afgelopen jaren hebben meegeholpen. We willen laten zien dat we het ontzettend waarderen dat mensen meehielpen aan deze activiteit. We nodigen ook dat iedereen die aan een maaltijd heeft deelgenomen uit", zegt Huisman.
 
"We zien ernaar uit dat mensen weer bij elkaar zitten en leuke gesprekken hebben met elkaar", aldus Versteeg. "En eigenlijk ben ik er ook wel een beetje nieuwsgierig naar hoe het met de mensen gaat die vroeger bij mij aan tafel zaten", sluit Teun Huisman af.

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. G.F. de Kimpe

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld