Warme truiendag - 13 februari 2022

De Bijbel is een inspiratie voor leven in én met de schepping. Er wordt ons een leefstijl voorgehouden die recht doet aan mensen, de aarde, dieren, natuur en milieu. Onrecht maar ook uitputting, vernietiging en verontreiniging horen daar niet bij…

Klimaatverandering raakt steeds vaker kwetsbare gebieden. De groeiende aandacht hiervoor is goed en roept tegelijk de vraag op wat wij als kerk vanuit onze diaconale taak hieraan kunnen bijdragen, om zo een groene kerk te worden.

De komende tijd zal de diaconie op verschillende manieren aandacht geven aan; het recht doen aan mensen, de aarde, dieren en milieu. Dat begint met bewustwording, en met kleine stapjes.

Daarom laten we op zondag 13 februari de verwarming in de kerk op de nachtstand staan. Dat betekent dat het fris is in de kerk. Zo reduceren we de CO2 die anders de lucht in zou gaan. Dus trek op die dag een warme trui of jas aan of neem een plaid mee. Ook als je niet in de kerk bent, kun je dit thuis realiseren, om zo ook een steentje bij te dragen in het terugdringen van de CO2. Deel in je kring je ervaring en stimuleer elkaar tot actie!

Daaraan koppelen we het idee: trek een warme trui aan en geef er 1 weg of koop een trui. In Amsterdam zijn ze er heel blij mee. Je kan de kleding zondag 13 feb inleveren bij de ingang van de kerk voor en na de ochtend/middagdienst ook als je niet de dienst bezoekt. 

Op deze zondag zal er naast de gewone collecte, een omkeercollecte worden gehouden. Hoe dit in zijn werk zal gaan, daarover hoort u dan meer.

Wij hopen dat u allemaal meedoet!

Een warme groet van de diaconie.

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema