Bijbelklas 20 september 2015

Op 20 september 2015  waren we bij de kleintjes met 16 broertjes en zusjes!  Het was echt gezellig. We hebben eerst met de bal een namenspelletje gedaan.

Toen vertelde Jannie over de schipbreuk van Paulus en alle mensen kwamen veilig aan land. Dat had de Heer  beloofd! We zongen 'je hoeft niet bang te zijn'  en 'dieper dieper dieper dan de zee'  met bewegingen. Het werkje was een mannetje in de golven die een reddingsboei kreeg toegegooid. Zo heeft onze hemelse Vader Jezus gegeven om ons te redden.