Foto's van de verbouwing (5)

Het nieuwe podium is nu helemaal klaar. Het wacht op de nieuwe beamer- en geluidsinstallatie. Waarschijnlijk kunnen die zondag 22 maart voor het eerst worden gebruikt.

In de consistorie staan de zes grootste houten pijpen uit het orgel, die de laagste tonen voortbrengen. De twee grote rode pijpen staan achter in het orgel, de vier houtkleurige komen straks weer in het front te staan. Ze worden volgende week in de kerk nagekeken op beschadigingen en eventueel gerepareerd.

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld