Gesprekspunten bij de preek over Matt. 22:1-14 op 12 november 2017

De preek waar deze gesrpekspunten bijhoren is gehouden op 12 november 2017 van de hand van br. J.D.D. Baas. Het thema is ' Binnengaan in het Koninkrijk' en maakt deel uit van een serie over Gods Koninkrijk.

1.

Welk beeld van God heb je? Hoe is jouw relatie met Hem? Wat stel jij je voor van de bruiloft van de Zoon van de koning?
Zie ook o.a. Jesaja 61: 10, 62: 5; Openb. 19: 7; 21: 1 – 3, 9.
Welke verbindingen liggen er met Jezus eerste wonder uit Johannes 2: 1 – 10; met Johannes 3: 29? Maar ook met OT bijvoorbeeld psalm 19: 6?

2.

De eerst-genodigden wijzen de uitnodiging af (vers 2 – 5). Wie zouden er bedoeld zijn? Hoe zou ik net zo aan de uitnodiging voorbij kunnen gaan? Doet het ook een appèl op jou? Of denk je: eigen schuld, dikke bult. Iemand zei naar aanleiding van dit verhaal: “In hoeverre ben ik te vergelijken met een Farizeeër?” Herkenbaar? Waarin wel, waarin niet?

3.

Iedereen wordt uitgenodigd (vers 9, 10), zowel goeden als slechten. Bij welke groepering reken ik mezelf? Waarom?
In die uitnodiging zit ook een taak voor mij. Hoe uitnodigend ben ik, zijn wij? Nodigen we mensen uit voor de kerk(diensten) of voor het Koninkrijk? Is dat hetzelfde?

4.

De Koning ontdekt iemand aan tafel die geen bruiloftskleed aan heeft (vers 11). Wat is mijn bruiloftskleed? Hoe ziet dat er vandaag uit? Hoe vul je dat in?

5.

De man heeft geen antwoord en wordt er daarom uitgegooid (vers 13). Een onbarmhartige maatregel? Wat zegt deze rigoureuze actie mij? Welke oproep gaat daarvan uit?

6.

“Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” De woorden van de Here Jezus konden in zijn dagen de mensen behoorlijk ‘raspen’.

7.

Ze vinden wat Hij zegt regelmatig schokkend. Hoe is dat vandaag? Schuurt het woord van God vandaag nog wel? Of zit het wel
goed met jou? Ik ben uitgenodigd, dus met mij zit het wel goed. Ik ben verlost, ik zondig niet meer, zich bekeren moeten vooral slechte mensen doen. (1 Corinthiers 6: 9 – 11)

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld