Preek over 1 Johannes 1:1-4 op zondag 5 februari 2017

(Bron: Kerkblad Bronwater Haarlem 2007, tekst Jos Douma)
 
Jaarthema: Verbinding; onderwerp: Samen kerk zijn
 

A. Om zelf over na te denken:

1. Groet elkaar: 
Zie elkaar staan en zie in de ander het verlangen om Christus te kennen en te volgen (en herken de strijd die dat kan kosten).
2. Geef je gewonnen aan de verkondiging: 
Laat de prediking niet aan je voorbijgaan. 
Zoek altijd naar Christus in de woorden van de preek. 
Bid dat Jezus’ woorden je veranderen.
3. Voer geloofsgesprekken: 
Laten er meer momenten mogen zijn in je leven, die je toewijdt aan de persoonlijke verwerking van de verkondiging.
Deel samen je mooie en moeilijke momenten als het gaat om het leven in het licht van de glorie van Christus.
4. Bid voor elkaar: 
Bidden is verbinding maken met de ander voor Gods aangezicht.
Bidden is de naam van de ander verbinden met de naam van Jezus.
 

B. Aanwijzingen voor bij een gesprek over geloven: 

1. Lees Genesis 17:1-8 en spreek samen door over de betekenis Gods verbond met ons en het leven in verbondenheid met hem.
2. Lees 1 Johannes 1:1-4. Wat heeft Johannes gehoord, gezien, aangeraakt? Wat heb jij gehoord, gezien, aangeraakt in je verbondenheid met Christus?
3. Welke rol speelt de (zondagse) verkondiging in je eigen leven? Hoe werk je eraan dat die Christusverkondiging steeds meer landt en gestalte krijgt in je leven?
4. Hoe kun je meer verbinding maken met andere gemeenteleden?
5. Hoe laat jij de Geest zijn werk in jou doen: je met Christus verbinden?
 

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld