Gesprekspunten bij preek ‘gloednieuw’

Deze preek is gehouden op 22 januari 2017.

Lucas 22 : 19-20; Matteüs 26 : 28; Galaten 5 : 1-12

 1. Welke weerstanden voelen mensen vandaag tegen de kerk? Voel jij die zelf ook? Heb jij je wel eens afgewezen en niet-geliefd gevoeld door de kerk? Waar lag dat aan?
 2. Is de schets van ‘oldschool religie & gloednieuw geloof’ voor jou begrijpelijk en herkenbaar?
 3. Stelling: “ ‘Oldschool religie’ is iets anders dan het oude testament of verbond.” Wat is het verschil?
 4. Waarom zou de ‘oldschool religie’ (via wet of tempel) zo verleidelijk zijn? Op welke punten? Voel jij die verleiding ook?
 5. Kun je je indenken hoe moeilijk het ‘gloednieuw geloof’ was voor de joden? Hoe groot en ingewikkeld is de impact van het geweten vandaag voor jou/ons?
 6. Waarom is het vermengen van ‘oldschool religie’ en ‘gloednieuw geloof’ onmogelijk en gevaarlijk?
 7. Praat met elkaar door over het verband tussen ‘oldschool religie’ - onzekerheid - zelfgerichtheid. Daarna over het verband tussen ‘gloednieuw geloof’ - vrijheid - naastenliefde.
 8. “Belangrijk (het enige dat telt) is geloof dat door liefde werkzaam is” (Gal 5:6 HSV). Zou deze uitspraak van Paulus kunnen leiden tot losbandigheid? Waarom wel of niet?
 9. Ons geweten is gevormd door een mix van ‘oldschool religie’en ‘gloednieuw geloof’. Bespreek met elkaar op welke punten je dat herkent.
 10. Vindt iedereen een kerk die vol is van ‘gloednieuw geloof’ per definitie aantrekkelijk? Of zijn er ook dan nog andere factoren die weerstand kunnen roepen?
 11. Heb je wel eens iemand ontmoet die oprecht vrij leek in zijn/haar relatie met God? Zo ja, hoe was zijn/haar relatie met andere mensen?
 12. “Christenen zijn vaak veroordelend en meer bezig met de waarheid en regels dan dat ze een radicaal liefhebbende gemeenschap vormen”. Wat vind je van deze stelling?
 13. Wat is de verhouding tussen waarheid en liefde? Zit er spanning tussen waarheid en liefde? Hoe zou die zijn op te lossen?
 14. Is de uitroep van Paulus in Gal 5:12 (Ze moesten zich laten castreren, die onruststokers!) niet in strijd met zijn uitspraak it Gal 5:6 (Belangrijk is geloof dat door liefde werkzaam is)?
 15. Staan je overtuigingen je liefde wel eens in de weg?
 16. Beletten je visies je wel eens om iemand lief te hebben?
 17. De meesten van ons worstelen met die spanning omdat we het ‘gloednieuw geloof’ niet omarmd hebben: Jezus stierf voor ons, Hij is dus vóór ons.  Gods onverdiende liefde voor ons en voor de mensen om ons heen moet ons geweten gaan beheersen en ons gedrag gaan sturen.

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld