Preeksamenvatting morgendienst 9 oktober 2016 (ontdekzondag)

Lezen:  1 Kor. 12:12-27
Tekst:  1 Kor. 12:13: “Ook wíj allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij (dat wij) Joden (zijn), hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” [of: hebben één Geest te drinken gekregen].
Prediker: ds. G.F. de Kimpe

Op zondag 25 september 2016 ging de preek van ds. G.F. de Kimpe over 1 Kor. 12:1-11. In deze verzen gaat het o.a. over twee soorten werk van de Heilige Geest:

1. Het eerste werk van de Heilige Geest is dat mensen tot geloof komen. Mensen die eerst niet geloven, maar afgoden dienen, belijden: Jezus is Heer! De Geest brengt mensen tot dit geloof. (zie vers 2: "U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren.")

2. In de tweede plaats zien we dat de Heilige Geest gaven toebedeelt aan de gelovigen. Deze gaven zijn bedoeld tot opbouw/ nut van de ander. En zo tot opbouw van het Lichaam van Christus; dat is Zijn kerk. En daarvan is Hij het Hoofd.

Wat die genadegaven betreft: die deelt de Geest uit zoals Híj het wil. En daarbij slaat Hij echt niemand over! Zo maakt de Geest Zichzelf zichtbaar, via iedereen.

Vele leden, één lichaam

In het bijbelgedeelte 1 Kor. 12:12-27 van deze zondag (9 oktober) gaat het over lichaam van Christus. "Want zoals het (menselijk) lichaam één is en veel (verschillende) leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus," zegt vers 12. Binnen de gemeente is dit niet anders zegt vers 13: “Ook wíj allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij (dat wij) Joden (zijn), hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” [of: hebben één Geest te drinken gekregen].

Het is de bedoeling dat wij ons in de kerk - ondanks dat we allemaal anders zijn - met elkaar verbonden voelen. Nu kan dat wel lastig zijn. We zijn allemaal heel verschillend. Er zijn mannen, vrouwen, jongeren en kinderen. De één is hoogopgeleid en de ander minder opgeleid. De meeste mensen in de kerk zijn hier in Nederland opgegroeid, maar er zijn ook mensen, die in andere landen zijn opgegroeid en die misschien een hele andere cultuur en gewoonten hebben. En dan komen daar nog geestelijke verschillen bij; denk aan verschil in gaven. De één wil misschien verdieping, de ander doet liever iets creatiefs, de één is leiding-gevend ingesteld, de ander is liever in stilte bij God…

Als je in een gemeente om je heen kijkt dan kan het dus niet anders of je ziet verschillen! Deze verschillen kunnen ervoor zorgen dat mensen in allerlei richtingen uit elkaar drijven en zich van elkaar verwijderen. Maar dit is absoluut niet nodig en ook niet goed. Paulus zegt: - en hij beroept zich daarvoor op de Heilige Geest - “Ook wij allen zijn immers door één Geest tot één lichaam gedoopt”. Paulus kijkt weer naar dat eerste werk van de Geest: Hij heeft ons gemaakt tot mensen die vanuit het duister gekomen/ geroepen zijn en die hebben leren zeggen: Jezus is Heer. Op deze belijdenis werden (en worden!) mensen gedoopt, ieder afzonderlijk, maar samen werden (en worden) ze óók tot één lichaam gedoopt. De één was Jood, de ander Griek, de één was slaaf, de ander vrij-man. Maar ze ontdekten: dat deed er allemaal niet toe. Als je in die gemeente rondkeek, ontdekte je namelijk: al deze mensen zijn door hun geloof met elkaar verbonden. Juist door hun geloof zijn ze zo sterk één dat je ze met elkaar samen één lichaam kunt noemen.

Een mens heeft van alles: hoofd, armen, benen, vingers, oren, neus, mond enz. Met al deze leden kan een mens heel véél (doen)! Wat een prachtig lichaam is dat! Zo is het ook bij het lichaam - dat is de gemeente - van Christus (waar Hij zelf het Hoofd van is!) Samen zijn we een ontzettend veel-zijdig en een veel-kunnend lichaam, dat bestaat uit vele leden. (vers 14: "Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele")

De Geest werkt!

En dát komt van de Geest! “wij allen zijn van één Geest doordrenkt.” Je kunt ook zeggen: we hebben allemaal één Geest te drinken gekregen. Misschien wat raar gezegt, maar daar zit wel iets in van de Geest die van Boven komt en dan IN je komt. Dat is toch ook Zijn plek: IN je; in je binnenste?! Daar stroomtHij in als een waterstroom die vanuit de hemel door Christus wordt uitgegoten en zo stroomt Hij dus ín ons. En Hij komt nooit met lege handen. Hij geeft aan iedereen; de ene gave voor jou, de andere voor mij, en zo gaven voor iedereen! De één wordt een hand, de ander een voet, de derde een oor, de vierde een oog. Hij maakt ons met al onze verschillen tot één lichaam. En juist door al die verschillen kan zo’n lichaam zo veel. En
juist de verschillen maken de Geest ook zo zichtbaar!

We hebben nu twee dingen gevonden als het om de Geest gaat en om wat Hij in ons leven doet.

1. Het eerste is, dat de Geest allerlei menselijke verschillen bij ons wegpoetst:
Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, groot of klein, jong of oud, arm of rijk,
Nederlander of buitenlander, veel-kunner of zwaar-gehandicapt.... Over al die verschillen

leert de Geest ons heen te stappen. De verschillen blijven er wel, maar we (mogen) leren

om er overheen te stappen en maar één ding belangrijk te vinden, en dat is:
- dat jij mijn broer, mijn zus bent!
- dat we één geloof met elkaar delen!
- dat we zo van één lichaam deel uitmaken!

2. Het tweede is dat de Geest vervolgens juist weer nieuwe verschillen bij ons aanbrengt, doordat Hij de één deze gave geeft, en de ander die. Juist omdat we één lichaam zijn, doet Hij dat. Zo wordt het een lichaam dat veel kan. En dat is dan weer hoe God het wil.

Kijk naar dat lichaam, kijk naar elkaar. Wees je bewust van de verschillen. Zoek ze ook. Zoek de verschillen! De Geest kan zó veel kanten met ons op! Zoek dat bij elkaar op! Dan zoek je de Geest bij elkaar op! Daar word je dan alleen maar blij van en dat helpt je ook om je niet aan elkaar te storen en om elkaar te veroordelen.

De Geest die ons allemaal één maakt in het lichaam van Christus, maakt ons daarna meteen heel erg verschillend, heel veelzijdig. Bewonder de wijsheid van de Geest. Kijk naar elkaar, en ontdek: de Heilige Geest.    

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld