Samenvatting preek over 1 Timoteüs 6 vers 2c

Op zondag 3 november ging de preek over 1 Timoteüs 6 vers 2c: "Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan." In dit artikel staan de samenvattende punten, om er nog eens naar te kunnen kijken.

 1. De leer heeft als uitgangspunt: wat Jezus Zelf onderwezen heeft en daarin zit in feite ook heel het Oude Testament, bijv. ook de wet, de geboden.
 2. Vervolgens worden die bijbelse woorden doorgetrokken naar ons toe, in onze concrete situatie – en zo ontstaat dan ‘de leer’.  In de leer gaat het vanuit de Bijbel over ons. Dat kan letterlijk over alles gaan.
 3. De leer is een verhaal dat in woorden overgebracht kan worden, en dat moet ook gebeuren: zoals Paulus dat in deze brief doet, en zoals Timotheüs het in Efeze nog móét gaan doen, zo moeten er ook in onze gemeente(n) mensen zijn die dat doen. Overdragen, onderwijzen.
  We constateren tussendoor even (3.b.) dat je in de kerk – naast activiteiten naar buiten -  zeker ook naar bínnen-gerichte activiteiten hebt en mág hebben.
  Onderricht is bedoeld voor de gemeente.
 4. Zij die de taak hebben om het onderricht te verzorgen, moeten allereerst in hun éígen leven laten zien, dat die leer vlees-en-bloed voor hen geworden is.
 5. Dán is er ook het geven van onderricht-zelf: we dragen het aan elkaar over. Soms misschien één-op-één, soms groepsgewijs, soms gemeentebreed.
 6. Dit onderwijs-geven is erop gericht  dat we het aangereikte onderwijs in het leven van ons allemaal, gemeentebreed, terug gaan zien. De leer vormt ons leven. Uit kracht van de Heilige Geest.
 7. Een positief gevolg van dit alles voor de gemeente is: door het geven van onderricht; en het bewaken dat het góéde onderricht gegeven wordt, wordt de gemeente niet prijsgegeven aan “onenigheid en eindeloos gekrakeel” (6:4 en 5) – waar je zomaar in belandt als de leer niet meer helder wordt overgedragen en dan ook zomaar vermengd raakt met andere dan bijbelse leringen en opvattingen: dat is het begin van een ‘verziekte’ gemeente. Wil je in de gemeente van Christus onderling gedoe en gekrakeel voorkomen, zorg dan dat de leer helder wordt overgedragen, zodat we samen goed weten waar we voor staan en wat onze groeirichting is.
 8. Moet je voor de leer van de kerk per-se een catechismus hebben? Nee, Paulus deed zonder, en Timotheüs ook, en dat bleef wel een tijdje zo. Niettemin: een verhaal op papier vanuit Bijbelse lijnen (zoals Paulus er in feite één aanreikt in deze eerste brief aan Tim.) kan zeker een goed uitgangspunt zijn. Ook de Catechismus of een ander belijdenisgeschrift kan die functie hebben. En daarná komt dan het onderricht-geven.

De hele preek kan in mp3-formaat gedownload worden, zie het prekenarchief bij 3 november 2013.

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld