Preken extra informatie

Gesprekspunten bij de preek over Matt. 22:1-14 op 12 november 2017

De preek waar deze gesrpekspunten bijhoren is gehouden op 12 november 2017 van de hand van br. J.D.D. Baas. Het thema is ' Binnengaan in het Koninkrijk' en maakt deel uit van een serie over Gods Koninkrijk.

Lees meer: Gesprekspunten bij de preek over Matt. 22:1-14 op 12 november 2017

Preek over 1 Johannes 1:1-4 op zondag 5 februari 2017

(Bron: Kerkblad Bronwater Haarlem 2007, tekst Jos Douma)
 
Jaarthema: Verbinding; onderwerp: Samen kerk zijn
 

A. Om zelf over na te denken:

1. Groet elkaar: 
Zie elkaar staan en zie in de ander het verlangen om Christus te kennen en te volgen (en herken de strijd die dat kan kosten).
2. Geef je gewonnen aan de verkondiging: 
Laat de prediking niet aan je voorbijgaan. 
Zoek altijd naar Christus in de woorden van de preek. 
Bid dat Jezus’ woorden je veranderen.
3. Voer geloofsgesprekken: 
Laten er meer momenten mogen zijn in je leven, die je toewijdt aan de persoonlijke verwerking van de verkondiging.
Deel samen je mooie en moeilijke momenten als het gaat om het leven in het licht van de glorie van Christus.
4. Bid voor elkaar: 
Bidden is verbinding maken met de ander voor Gods aangezicht.
Bidden is de naam van de ander verbinden met de naam van Jezus.
 

B. Aanwijzingen voor bij een gesprek over geloven: 

1. Lees Genesis 17:1-8 en spreek samen door over de betekenis Gods verbond met ons en het leven in verbondenheid met hem.
2. Lees 1 Johannes 1:1-4. Wat heeft Johannes gehoord, gezien, aangeraakt? Wat heb jij gehoord, gezien, aangeraakt in je verbondenheid met Christus?
3. Welke rol speelt de (zondagse) verkondiging in je eigen leven? Hoe werk je eraan dat die Christusverkondiging steeds meer landt en gestalte krijgt in je leven?
4. Hoe kun je meer verbinding maken met andere gemeenteleden?
5. Hoe laat jij de Geest zijn werk in jou doen: je met Christus verbinden?
 

Gesprekspunten bij preek ‘gloednieuw’

Deze preek is gehouden op 22 januari 2017.

Lucas 22 : 19-20; Matteüs 26 : 28; Galaten 5 : 1-12

Lees meer: Gesprekspunten bij preek ‘gloednieuw’

Samenvatting preek middagdienst op 27 november 2016

Tekst: Lukas 1 : 14 - 17

Voorganger: ds. C. van den Berg

Samenvatting preek:

Hoe zal ik U ontvangen… ontmoeten?
 
Staan wij klaar voor de tweede komst van God? Als God zelf er niet voor zorgt, wordt het niets. Bij de eerste komst zorgde God door een bode vlak voor Hem uit te sturen: Johannes.
 
God bereidt mensen voor op de komst van zijn Zoon
  • 1. door een groot man
  • 2. met een grote taak
  • 3. tot grote vreugde
Lees meer: Samenvatting preek middagdienst op 27 november 2016

Preeksamenvatting morgendienst 9 oktober 2016 (ontdekzondag)

Lezen:  1 Kor. 12:12-27
Tekst:  1 Kor. 12:13: “Ook wíj allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij (dat wij) Joden (zijn), hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” [of: hebben één Geest te drinken gekregen].
Prediker: ds. G.F. de Kimpe
Lees meer: Preeksamenvatting morgendienst 9 oktober 2016 (ontdekzondag)

Christen zijn op je werk

Het thema van de preek gehouden op zondag 9 november 2014 was 'Christen zijn op je werk'.
Aan de hand van de brief van Paulus aan de Kolossenzen, met name Kol. 3 : 22 - 24, werkte ds. G.F. de Kimpe dit thema uit. Hij gaf daarbij de volgende drie aandachtspunten mee, die gelijk gebedspunten zijn.

Lees meer: Christen zijn op je werk

Samenvatting preek over 1 Timoteüs 6 vers 2c

Op zondag 3 november ging de preek over 1 Timoteüs 6 vers 2c: "Onderwijs dit alles en spoor ertoe aan." In dit artikel staan de samenvattende punten, om er nog eens naar te kunnen kijken.

Lees meer: Samenvatting preek over 1 Timoteüs 6 vers 2c

Overwegingen uit de preek over Matteüs 5 : 14 - 16

Zoals beloofd zou ik de 5 overwegingen n.a.v. het evangelie 'Je bent wat Jezus zegt dat hij is' op de website plaatsen. Hier en daar heb ik het iets aangevuld en verhelderd.

De hele preek (waarin de overwegingen aan bod kwamen) over Matteüs 5 : 14 - 16 kan ook als  MP3 gedownload worden. Zie de pagina Preken archief bij 1 september 2013.

Lees meer: Overwegingen uit de preek over Matteüs 5 : 14 - 16

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld