Rooster kerkdiensten

ds. B. Bloemendal, Putten

Zondag, 05 Februari 2023, 16:30

Zingen: Onze hulp
Groet
Zingen: Amen
Zingen: Ps 63, 1+2 (O God, mijn God)
Gebed
Schriftlezing: 1 Tim 2, 1-6 (NBV21)
Zingen: LvK 45, 1+6 (O Gij die onze)
Verkondiging
Zingen: Opw 334 (Heer, uw licht)
Gesproken geloofsbelijdenis
Zingen: LB 345, 2+3 (Nu ik u heb
gegeven)
Dankgebed en Voorbeden
Collecte
Zingen: LB 967, 4+5+6+7 (Open overal)
Zegen
Zingen: Amen, Amen, Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema