Rooster kerkdiensten

br. G.A. Wieske - 4e advent

Zondag, 18 December 2022, 10:00

Welkom

Zingen: Opwekking 575(Jezus alleen)

Groet

Zingen: Psalm 84: 1 en 6(GK)

Gebed.

Kindmoment: opwekking voor kids 176: (Namen van God)

Lezen: psalm 33:1-3

Zingen: Psalm 33: 1 (DNP)

Lezen: psalm 33:4-22

Zingen: Psalm 33:6 (DNP)

Verkondiging

Zingen: Opwekking 585 (er is een dag)

Gebed

Collecte

Zingen: Mijn toevlucht (psalm 91) Sela

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema