Rooster kerkdiensten

ds. R. Drop - 2e advent

Zondag, 04 December 2022, 10:00

Zingen Opw 586
Stil moment
Votum en groet
Zingen Zingend door de tijd Psalm 85:3,4
Gebed
Bijbellezing 1 Tessalonicenzen 5:1-24
Zingen Zingend door de tijd Psalm 25:2,9
Kindermoment
Zingen Kinderlied Maria, schrik niet
Mentimeter over wederkomst
Schriftlezing Marcus 12:18-27 Els Kleingeld
Verkondiging
Zingen Opw 832 Jezus overwinnaar
Gebed
Collecte
Zingen Opw 585 Er is een dag
Zegen

Terug

Kerkdiensten

01 oktober 2023
10:00  br. J.J.D. Baas
16:30  ds. W.M. Blijdorp
08 oktober 2023
10:00  ds. W.M. Blijdorp
16:30  ds. A. Buursema
15 oktober 2023
10:00  G. de Kimpe – Jeugddienst
16:30  ds. Z. van Hijum, Almere

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema