Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - 1e advent

Zondag, 27 November 2022, 10:00
 • Votum en groet
 • Psalm 62,1,3,6 (DNP) (Bij God alleen kom ik tot rust)
 • Gods leefregels
 • Opwekking 407 (O Heer mijn God)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied (volgt later)
 • Preek met schriftlezingen tussendoor uit Genesis 1,26-2,1; Psalm 124 en Psalm 84
 • Opwekking 780 (Ik zie uit naar de Heer)
 • Dopen
  •                 Voorbereiding
  •                 Wonderlijk – Sela
  •                 Gebed
  •                 Ouders aan het woord
  •                 Vragen aan de ouders
  •                 Dopen
  •                 Psalm 105,5,21 (God zal zijn waarheid nimmer krenken)
  •                 Oproep aan de gemeente
  •                 Cadeau
 • Gebed
 • Collecte
 • LB84a (Wat hou ik van uw huis)
 • Zegen

 

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema