Rooster kerkdiensten

ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 16 Oktober 2022, 16:30
 • Votum en groet
 • Ps. 89:4,6,7 GK
 • Gebed
 • Lezen Hebr. 13:9-16
 • Psalm 89:8
 • Verkondiging -Therma: God wil graag genieten van de offers van zijn priesters.
 • Psalm 135:1, 2, 11, 12 GK
 • Geloofsbelijdenis (voorgelezen), met LvK Lied.434:1 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige
 • Dankzegging
 • Collectemoment
 • LvK Lied 434:2,3,4 Lof zij de Heer, Hij omringt
 • Zegen

 

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema