Rooster kerkdiensten

ds. A. Buursema

Zondag, 09 Oktober 2022, 10:00
Votum: HH 40 (psalm 121 PvN)
 
groet
 
zingen: HH 626 (aan uw voeten Heer)
 
gebed
 
kindmoment
 
zingen:
 
Bijbellezen: 1 Petrus 3
 
preek over 1 Petrus 3, 14-15
 
zingen: toekomst vol van hoop (sela)
 
leefregel
 
zingen: Psalm 112, 1.2.4 (DNP)
 
gebed
 
collecte
 
zingen: HH 408 (gaat heen in vrede)
 
zegen
 
gezongen amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema