Rooster kerkdiensten

ds. G.F. de Kimpe

Zondag, 21 Augustus 2022, 16:30
Voorzang: NLB 939:1,2 en 3 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Votum (gezongen) en groet
Ps.15 DNP Heer, wie is welkom (3 coupletten)
gebed
Lezing uit de Bijbel: Gal. 5:13-26
NLB 967:1,4,5,7 Zonne der gerechtigheid
Lezen: Zondag 24 + Verkondiging over Goede Werken – waarbij ook Zondag 33 aan de orde zal
komen (niet vooraf gelezen, maar tijdens de verkondiging)
NLB 912:1-6 Neem mijn leven, als volgt gezongen: 1A, 2M, 3V, 4M, 5V, 6A
Gebed/voorbeden
Na collectemoment Opw.710, Zegen mij
Zegen

Terug

Kerkdiensten

21 augustus 2022
10:00  br. G.A. Wieske
16:30  ds. G.F. de Kimpe
28 augustus 2022
10:00  ds. A. Buursema - Startzondag
15:00  ds. W.M. Blijdorp - Startzondag
04 september 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. A. Buursema

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld