Rooster kerkdiensten

ds. F.J. van Hulst, Kampen

Zondag, 07 Augustus 2022, 16:30

Votum en zegen:
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die het werk
van zijn handen nooit loslaat.
Groet: Genade voor U en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus samen
met de Heilige Geest!
Amen! (gemeente)
Zingen: Psalm 19:1,2,3 Geref. Kerkboek
Gebed
Schriftlezing : Hooglied 1
Preektekst: Hooglied 1: 9-11
Amenlied : Jezus leeft in eeuwigheid Geref Kb 228

Geloofsbelijdenis van Nicea

Collecte: Project Filipijnen

Zingen Dank U Vader van de lichten HH 555

Pastoraal gebed

Slotzang: Ga nu heen in vrede HH472

Zegen: De genade van de Here Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal!
‘Amen’ door gemeente

Terug

Kerkdiensten

21 augustus 2022
10:00  br. G.A. Wieske
16:30  ds. G.F. de Kimpe
28 augustus 2022
10:00  ds. A. Buursema - Startzondag
15:00  ds. W.M. Blijdorp - Startzondag
04 september 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. A. Buursema

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld