Rooster kerkdiensten

br. A.W. van der Woerd

Zondag, 07 Augustus 2022, 10:00
 • Mededelingen van de kerkenraad
 • Votum (gezongen) en groet
 • U bent mijn schuilplaats Heer (Sela)
 • De wet van de liefde
 • Gezang 238 : 1,2 Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
 • Gebed
 • Schriftlezing
 • Lucas 6,27-49
 • Preek over Lucas 6,46-49 – Wijs op reis
 • Psalm 73 : 9,10
 • Dankzegging en voorbede
 • Collectemoment
 • Psalm 121 : 1,2,3
 • Zegen

 

Terug

Kerkdiensten

21 augustus 2022
10:00  br. G.A. Wieske
16:30  ds. G.F. de Kimpe
28 augustus 2022
10:00  ds. A. Buursema - Startzondag
15:00  ds. W.M. Blijdorp - Startzondag
04 september 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp – Viering Heilig Avondmaal
16:30  ds. A. Buursema

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld