Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 29 Mei 2022, 10:00
 • Votum en groet
 • Psalm 139 1,2,4,8 (DNP) (Heer, U doorgrondt mij U ontwart)
 • Gods leefregels
 • LB 912, 1,2,3,6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Opwekking voor Kids 328 (Koning over Alles)
 • Lezen Johannes 21, 15-19
 • Psalm Project 51  (Was mij witter dan sneeuw)
 • Preek over Johannes 21,17
 • Opwekking 802 (hier is mijn hart Heer)
 • Collecte – Jaap Meijer vertelt over Oekraïne
 • Zingen: Hoe kan er in de wereld vrede zijn (op de melodie van LB 221)
 • Gebed
 • Opwekking 598 (Machtige Heer, grote verlosser)
 • Zegen

Terug

Activiteiten

09 juni 2023
20:00  Nacht van gebed
10 juni 2023
10:00  Vrouwendag
24 juni 2023
19:30  SOOS Jo!n

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema