Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp

Zondag, 15 Mei 2022, 16:30
 • Votum en groet
 • Psalm 90, 1,2,5,6 (Heer, U bent onze schuilplaats in gevaren)
 • Gebed
 • Lezen Marcus 13
 • 1e deel preek
 • Lezen Openbaring 20,1-10
 • 2e deel preek
 • Opwekking 818 (Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus)
 • Gebed
 • Collecte
 • Geloofsbelijdenis
 • GK 228 (Jezus leeft in eeuwigheid)
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld