Rooster kerkdiensten

br. J.J.D. Baas - 2e Advent

Zondag, 05 December 2021, 10:00
1. Welkom en mededelingen van de oudstenraad
2. Votum en zegen:
   a. Gezongen votum.
   b. Zegen met gezongen Amen.
3. Aanbidding:
   a. HH 667 Wees stil voor het aangezicht van God.
4. Gebed
5. Kindermoment
6. Bijbellezing: Lukas 1: 26 – 38
7. Zingen NLB 444 Nu daagt het in het oosten
8. Verkondiging: Vol verwachting leven.
   a. Tijdens de verkondiging: GKN 193: 3,4 O Gij ons heil ons hoogste goed.
9. Kort gebed
10. Zingen: GKN 189: 2, 6 Waarom verliet die koning
11. Leven uit je geloof: Fil. 2: 1 - 11
12. Luisterlied: In ons hart geboren (Sela)
13. Voorbede
14. Collecte.
15. Slotzang: HH 153: Ik zie uit naar de Heer
16. Zegen

Terug

Kerkdiensten

23 januari 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp
30 januari 2022
10:00  ds. A. Buursema
06 februari 2022
10:00  ds. W.M. Blijdorp

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld