Rooster kerkdiensten

ds. W.M. Blijdorp - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 31 Oktober 2021, 10:00

Votum en groet

LB 221 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)

Avondmaal

                Voorbereiding (incl. geloofsbelijdenis)

                Gebed

                Gaande viering – tijdens de viering zingen:

                Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)

                GK 233 (Jezus vol liefde)

                Eventueel GK 183 (Heer, wij gedenken hier uw dood)

                Dankgebed

Kindermoment

Op Toonhoogte 479 (Bewaar je oog)

Lezen 1 Koningen 21

Psalm 10 1,2,4,5 (DNP) (Waarom, Heer, blijft U zo op afstand staan)

Preek over 1 Koningen 21,25

Opwekking 805 (Maak ons hart onrustig)

Gebed

Collecte

GK 218 (Lof aan Gods Zoon, die als het Lam)

Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld