Rooster kerkdiensten

Br. G.A. Wieske - jeugddienst

Zondag, 19 September 2021, 10:00

1. Welkom en groet
2. Zingen: Samen in de naam van Jezus (opw.167)
3. Gebed
4. Zingen: psalm 25:3,5 (DNP)
5. Kindmoment
6. Kinderlied:
7. Lezen: Johannes 1: 14-34
8. Verkondiging
9. Zingen: Agnus Deï (Sela)
10. Gebed
11. Collecte
12. Zingen: Jezus overwinnaar (opw. 832)

Terug

Kerkdiensten

03 oktober 2021
10:00  Ds. W.M. Blijdorp
10 oktober 2021
10:00  Ds. W.M. Blijdorp
17 oktober 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas - jeugddienst

Activiteiten

07 oktober 2021
19:00  Start Alpha-cursus

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld