Rooster kerkdiensten

Br. J.J.D. Baas

Zondag, 09 Mei 2021, 10:00

Thema: De beste stuurman staat niet aan wal.

1. Mededelingen
    a. Zingen: Votum; Psalm 121 PVN: Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: Waar komt mijn hulp vandaan?
    b. Zegengroet
2. Aanbidding: Hemelhoog 491 Spreek o Heer.
3. Gebed
4. Kindmoment
    a. Verhaal
    b. Lied 371 van Hemelhoog. Bewaar je oog…
5. Bijbellezing Jakobus 3: 1 - 12
6. Verkondiging
    a. Mentimetervraag
    b. Verkondiging
    c. Kort gebed
7. Zingen: Hemelhoog 380: Jezus vol liefde
8. Leven in vrijheid
9. Zingen psalm 141: 1, 2 (DNP) 1. HEER, ik hef naar U beide handen
10. Dankzegging en Voorbede
11. Collecte voor
12. Zingen Sela: Alles voor Hem(zie bijlage)
13. Zegen.

Terug

Kerkdiensten

09 mei 2021
10:00  Br. J.J.D. Baas
13 mei 2021
10:00  Ds. W.M. Blijdorp - Hemelvaartsdag
16 mei 2021
10:00  Br. G.A. Wieske - Jeugddienst
23 mei 2021
10:00  Ds. W.M. Blijdorp - Pinksteren

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld