Rooster kerkdiensten

drs. P. Houtman

Zondag, 01 November 2020, 10:00
 • Votum en groet.
 • Zingen: Ps 57: 1. (GKB en NLB). Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij.
 • Lezing van de wet.
 • Zingen: Create in me a clean heart, o God (1x). NLB 51b, HH 274.
 • Gebed.
 • ‘Kindmoment’ + kinderlied.
 • Schriftlezing: Zefanja 3: 6-15.
 • Zingen: GKB (oud) Gez. 143: 1 en 2. Een vaste burcht is onze God.
 • Lezing van de tekst: Zefanja 3: 12.
 • Verkondiging.
 • Zingen: Ps. 80: 8, 10.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: NLB 415 : 1. Zegen ons, Algoede.
 • Zegen.

Terug

Kerkdiensten

Activiteiten

24 december 2020
08:00  Kerst-Inn in De Burcht
25 december 2020
08:00  Kerst-Inn in De Burcht
26 december 2020
08:00  Kerst-Inn in De Burcht

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld