Rooster diensten

Barneveld - ds. H. van der Velde

Zondag, 23 Februari 2020, 16:30
Verwelkoming en mededelingen door ouderling van dienst
Gezongen Votum
Groet door de voorganger, gevolgd door gezongen Amen
Zingen: GK, Lied 118: 1-3, God is getrouw…
Gebed om Gods zegen
Schriftlezing uit Jakobus 1: 19-27 en 2: 14-26
Zingen: GK, Psalm 100: 1-4
Lezing HC Zondag 7
Verkondiging: Wat is een waar geloof?
Zingen: LvK, Gezang 48: 1, 2 en 3, O onze Vader, trouwe Heer
Dankgebed en voorbeden
Kollecte
Slotzang: LvK, Gezang 314: 1-4, Gij die gelooft, verheugt u samen
  • Zegenbede met gezongen Amen.

Terug

Activiteiten

25 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
29 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
03 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
04 maart 2020
20:00  Stil zijn bij God
07 maart 2020
15:00  ATB'en met Connect
10 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect
13 maart 2020
19:00  Vrouwenweekend
14 maart 2020
08:00  Vrouwenweekend
15:00  ATB'en met Connect
17 maart 2020
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld