Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Buursema

Zondag, 23 Februari 2020, 10:00

  Votum: opw 640

 
 en groet:
 
zingen: ps 145 (PvN)
 
schuldbelijdenis: NLB 381, 1
 
genadeverkondiging
 
zingen: in deze stilte (sela)
 
gebed
 
Johannes 5, 1-18
 
zingen: Zingen maakt blij HH 625 (kinderlied)
 
kinderen naar de bijbelklas
 
preek over Johannes 5, 6-7
 
zingen: NLB 146c 3.4.5.
 
Leefregel: NLB 311
 
bevestiging ouderling en diaken
 
na jawoord: psalm 134 (Zingend door de tijd)
 
Gebed
 
collecte
 
zingen: opwekking 518
 
zegen
 
 

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld