Rooster diensten

Barneveld - ds. C. van den Berg, Amersfoort - 4e advent

Zondag, 22 December 2019, 10:00
 • Votum en groet
 • Zingen NLB 287 : 1,2 Rond het licht dat leven doet
 • De 10 woorden
 • Zingen Ps. 25 : 5
 • Gebed
 • Projectlied - Kinderen naar de bijbelklas
 • Lezen Johannes 1 : 1-18
 • Zingen NLB 488 : 1,2,3,4,5 In den beginne was het Woord (wisselzang A-V-M-V-A)
 • Preek over Johannes 1 ; 4,5
 • Zingen NLB 159 : 1,2 Nu is het woord gezegd
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen NLB Ps. 23c : 1,2,3,4,5 Mijn God, mijn  herder zorgt voor mij
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld