Rooster diensten

Barneveld - ds. A.O. Reitsema, Amersfoort

Zondag, 10 November 2019, 16:30
 • Votum, groet en amen
 • Psalm 93:1,2,3 (De HEER regeert, bekleed met majesteit)
 • Gebed
 • Lezen: Mat.14:13-33 zr. Annet Wilts
 • GK2017 Psalm 16a (Mijn God, ik kom naar U)
 • Tekst Mat.14:25-33
 • Preek
 • Ik zal er zijn (Sela)
 • Geloofsbelijdenis
 • LB 835:1-4 (Jezus, ga ons voor);
 • Dankzegging en voorbeden
 • Collecte
 • NLb 791:1,2,3 (Liefde, eenmaal uitgesproken)
 • Slotzegen / amen

Terug

Activiteiten

Geen gegevens gevonden

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Ds. W.M. Blijdorp heeft het beroep aangenomen

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld