Rooster diensten

Barneveld - ds. H.H. van Alten

Zondag, 20 Oktober 2019, 10:00

Votum / Zegengroet
Zingen GK 145:1-4
Gebed
Lezen: Rechters 3:7–31, Kolossenzen 3:1–10
Zingen: Ps. 54:1-3
Tekst: Rechters 3:12-31
Preek
Zingen: Ps. 97:3, 4, 5
Wet
Gebed
Collecte
Slotlied: U bid ik aan, o macht der liefde
Zegen

Terug

Activiteiten

22 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
23 oktober 2019
17:00  Het Plein filmavond
26 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
27 oktober 2019
20:00  Zingen bij de piano
29 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
02 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
03 november 2019
19:00  Young Connect - filmavond
05 november 2019
19:00  ATB'en met Connect
09 november 2019
15:00  ATB'en met Connect
12 november 2019
19:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld