Rooster diensten

Barneveld - br. J. Hooiveld, Kampen

Zondag, 23 Juni 2019, 10:00
 • Votum en groet
 • Zingen: Opwekking 277 Machtig God, sterke rots (2x)
 • Schuldbelijdenis: Zingen: Psalm 38: 3, 5
 • Gebed om vergeving
 • Genade verkondiging: Zingen Opwekking 642 Al mijn zonden
 • Lezen: Joh. 4: 5-30
 • Preek (ontmaskering en bevrijding)
 • Zingen: levensliederen psalm 32 (zie onder, melodie is gelijk aan de ‘gewone’ psalm)
 • Zingen van de wet: Gezang 176b (uit het gereformeerd kerkboek)(Wij kiezen voor de vrijheid
 • Gebed
 • Collecte
 • Slotlied: Gezang 147 (maak muziek voor God de vader)
 • Zegen

Terug

Activiteiten

17 september 2019
19:00  ATB'en met Connect
21 september 2019
15:00  ATB'en met Connect
24 september 2019
19:00  ATB'en met Connect
28 september 2019
09:00  Het Plein wandelt het klompenpad Nederwoudsepad
15:00  ATB'en met Connect
01 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
05 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
08 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect
12 oktober 2019
15:00  ATB'en met Connect
15 oktober 2019
19:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld