Rooster diensten

Barneveld - ds. A. Buursema - Pasen

Zondag, 21 April 2019, 10:00
 • zingen: Gezang 94 – In het vroege morgenlicht –
 • zingen: NLB 624 – Christus onze Heer verrees
 • Votum en groet
 • zingen: Mul – Jezus opgestane Heer
 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matteüs 28
 • Zingen: Gezang 95 – Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
 • Prediking
 • Zingen: LB 218  – Ik zeg het allen, dat Hij leeft
 • Leefregel
 • Opw. 44 – Geprezen zij de Heer
 • Doop
 • zingen: God heeft jou gemaakt van top tot teen
 • zingen: alles voor Hem (sela)
 • Gebed
 • Collecte
 • zingen: Gezang 99 – U zij de glorie
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld