Rooster diensten

Voorthuizen (in Odulf) - ds. H. van der Velde - Pasen

Zondag, 21 April 2019, 10:00
 • Lied: GK (2006) Gezang 95 / HH 169 Daar juicht een toon daar klinkt een stem, 1, 2, 3 en 4
 • Stil gebed, Votum / groet: Gezongen votum: GK, Ps 121: 1 Voorganger: Groet
 • Lied: HH 605 Juicht, want Jezus is Heer 1, 2 en 3
 • Gebed
 • Lezing van het Paasevangelie: Matt. 28: 1-10
 • Kinderlied: HH 207: 1 en 2, Weet je dat de lente komt…
 • Schriftlezing: Matt 26: 57-68 & Joh 2: 13-25.
 • Lied: GK (2017) 201 Wie zal voor God verschijnen? 1, 2 en 3
 • Preek: ‘Een tempel overbodig’
 • Lied: HH 232 Laat het huis gevuld zijn, 1 en 2
 • Leefregel: Gal. 5:13-25
 • Voorbede en dankgebed
 • Collecte
 • Mededelingen door ouderling van dienst
 • Slotlied: GK (2017) 209 / HH 200 U zij de glorie: 1 en 2
 • Zegenbede
 • Zegenlied: GK (2017) 209 / HH 200 U zij de glorie: 3

Terug

Activiteiten

25 januari 2020
15:00  ATB'en met Connect
26 januari 2020
19:00  Gebedsweek oecumenische dienst (Catharinakerk)
28 januari 2020
19:00  ATB'en met Connect
01 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
02 februari 2020
19:30  Nieuwjaars-Sing-In
04 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
08 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect
11 februari 2020
19:00  ATB'en met Connect
19:30  Workshop met Matthijs Vlaardingerbroek
15 februari 2020
15:00  ATB'en met Connect

 

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Tweets @kerkinbarneveld