Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. Buursema - Goede Vrijdag - met extra aandacht voor kinderen

Vrijdag, 19 April 2019, 15:30
 • Votum en groet
 • Zingen            NLB 575 : 1,5,6  Jezus, leven van ons leven 
 • Gebed
 • Lezen :            Joh.19:28-42  
 • Zingen:           NLB 587 : 1,2,3,7   Licht voor de wereld
 • Preek over Joh.19:38-42  
 • Zingen            NGK Ps. 30 : 2,7
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen (geloofsbelijdenis)    NGK 177 Heer, U bent mijn leven
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld