Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. A. Buursema

Zondag, 31 Maart 2019, 10:00
 • Votum en groet (sela)
 • Zingen: NLB 146c 1 en 3
 • Schuldbelijdenis: Hemelhoog 162 (agnus Deï)
 • Genadeverkondiging
 • zingen: hemelhoog 353
 • Gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 26, 1-30
 • Zingen: hemelhoog 517
 • Prediking
 • Zingen: hemelhoog 433
 • leefregel
 • zingen NLB 103c
 • Dankzegging en voorbede,
 • zingen: NLB 150a, 1-4           
 • Zegen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld