Kerkdiensten

Barneveld - br. J.J.D. Baas en ds. G.F. de Kimpe - Viering Heilig Avondmaal

Zondag, 24 Maart 2019, 16:30

1. Naderen tot God.

a. Votum: gezongen
b. Zegengroet, beantwoorden met gezongen ‘amen’.
c. NLB 273 Loog God, die zegent al wat leeft,
d. Gebed om een zegen over deze dienst

2. Vieren van Gods maaltijd

a. Lezen: Formulier 3
b. Avondmaalsviering.
c. Zingen GKB 125: 5, 6

3. Luisteren naar Gods woorden

a. Schriftlezing 1: Matt. 19: 16 – 30
b. Zingen: NLB 718
c. Schriftlezing 2: Matt 20: 1 – 16
d. Zingen: NLB 538: 1
e. Preek over de logica van Gods rijk.
f. Kort gebed

4. Dank aan God:

a. Zingen: Opwekking 428 Genade zo oneindig groot.
b. Belijden: NLB 344
c. Dankgebed en voorbede
d. Collecte

5. Op weg met God

a. Zingen: Psalm 89: 1 en 7 (ZddT)
b. Zegen, met gezongen ‘Amen’.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld