Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. A. Rienks, Nijkerk

Zondag, 17 Maart 2019, 10:00
 • Opw 733
 • Votum en groet
 • bijbelwoord
 • Ps 145 : 1,3
 • Gebed
 • Levensheiliging / wet
 • Psalm 103:1,3
 • kinderclub/ kindermoment
 • Lied         
 • Bijbellezing
 • Lucas 7: 18-50
 • LB’73: GZ 175:1,2,3
 • Preek
 • OPW 688
 • Voorbede en dankzegging
 • Collecte
 • Zegen OPW 189

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld