Kerkdiensten

Barneveld - drs. P. Houtman

Zondag, 24 Februari 2019, 16:30
 • Votum en groet.
 • Gebed.
 • Schriftlezing: Matteüs 16: 21-23.
 • Zingen: GK 41
 • Lezing van de tekst: Matteüs 16: 24-27.
 • Preek.
 • Zingen: Ps. 31: 2,9,11,13.
 • Geloofsbelijdenis met Gez. 123 : 3,4.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: Ps. 57: 1,3,5,6.
 • Zegen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld