Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.J. Oosterhuis, Hilversum

Zondag, 20 Januari 2019, 16:30
 • Votum / zegengroet   
 • Openingslied: GKB Psalm 65 : 1 - 3
 • Gebed   
 • Schriftlezing:     Handelingen 2 : 41 - 47
 • zingen: GKB Gezang 57
 • Tekst Zondag 38
 • Preek   
 • Amenlied: GKB 125
 • Geloofsbelijdenis Nicea
 • Gezongen belijdenis    GKB Gezang 134 : 6
 • Offers   
 • Gemeentegebed
 • Slotzang: GKB 174
 • Zegen

Terug

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld