Kerkdiensten

Barneveld - drs. P. Houtman

Zondag, 16 December 2018, 16:30
 • Votum en groet.
 • Aanvangslied: Na groet: GK Gez. 139: 1
 • Gebed.
 • Schriftlezing: 2 Kon. 18: 17-37.
 • Zingen: Ps. 33: 4,6.
 • Lezing van de catechismus: Zondag 36 en 37.
 • Bediening van het Woord.
 • Antwoordlied: Ps. 115: 2,3,4,5.
 • Geloofsbelijdenis.
 • Zingen: GK Gez. 145.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: Ps. 117.
 • Zegen.

Terug

Activiteiten

16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
30 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
03 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
06 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
10 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect
13 augustus 2019
19:00  ATB'en met Connect
17 augustus 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld