Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. E. Mouissie, Amersfoort

Zondag, 16 December 2018, 10:00

Welkom en mededelingen (gastheer/gastvrouw)
Aansteken van de 3 e Adventskaars
Gedicht
Intochtslied: Hemelhoog 23 (Psalm voor Nu 84) Wat houd ik van uw huis
Stil gebed, gezongen votum, aanvangswoorden, gezongen Amen
Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Zingen: Psalm 72:4 en 6
Bijbellezing: Jesaja 52:7-10
Over de profeet Jesaja (Johannes en Marieke)
De kinderen gaan naar de bijbelklas
Dienst van het Woord:
- Zingen: LB 314 Here Jezus, om uw woord
- Inleiding op de preek
- Bijbellezing: Jesaja 66:10-14 (door ???)
- Uitleg en verkondiging
- Moment van stilte en dankgebed
- Amenlied: LB 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Dienst van de offers: collecte.
Kinderen komen terug – Kindermoment: Waar ging het over? – Zingen: Themalied 3 e couplet
Zingen: Hemelhoog 445 Ik bouw op u
Zegen, gezongen Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld