Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. H. van der Velde - Heilig Avondmaal

Zondag, 09 December 2018, 10:00

Welkom door de gastheer
Ontsteken van de 2e kaars
Voorzang: Lvk Gezang 476, Eeuwig Woord, wij willen U bezingen
Votum en groet
Zingen: LvK Gezang 476: 4, Mensenzoon tussen de kandelaren
Gebed
Sketch (door Evert en Marieke)
Lezing uit Jesaja 40: 1-11
Poster, Gedicht en Projectlied over Jesaja (door leiding bijbelklas)
Inleiding op de avondmaalsviering
We zingen biddend ter voorbereiding: LvK, Gezang 358: 1 en 2
Hierna vormen we in de kerk een grote kring
We zingen Lvk, Gezang 358: 4 en 5 wanneer we in de kring staan
Viering van het avondmaal
NB: Met 3 mensen die rondgaan: 1 met brood; 1 met wijn; 1 die kinderen en jongeren zegent
Zingen ter afsluiting: Gezang 358: 6
Hierna gaan de kinderen naar de bijbelklas
Schriftlezing: Psalm 96
Zingen: Geref Kerkboek, Psalm 99: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Geref Kerkboek, Psalm 72: 1, 6 en 7
Dankgebed
Collecte - Ondertussen de mededelingen door de ouderling van dienst
Slotzang: LvK, Gezang 118: 1-2, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Zegenbede
Amenlied: 3 x Amen

Terug

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld