Kerkdiensten

Barneveld - ds. G.F. de Kimpe - Heilig Avondmaal

Zondag, 09 December 2018, 16:30
 • Votum en groet
 • Opw.518, Heer, U doorgrondt en kent mij
 • Gebed
 • Lezen (Jan Blankenburgh): Kol.1:12-20 en 1 Joh.4:7-10
 • Gez.140:2 Alzo lief had God de wereld
 • Lezen: Zondag 35
 • Uitleg en verkondiging
 • Opw.717, Stil, mijn ziel, wees stil
 • Dank en voorbeden
 • Lezen: Formulier 4 voor de viering van het h. avondmaal t/m gebed, en daarna gezongen geloofsbelijdenis Gez.179A
 • Viering met dankzegging
 • Gez.141:1 Dank, dankt nu allen God
 • Inzameling van de gaven
 • NLB nr. 150 A : 1 en 2 Geprezen zij God
 • zegen

Terug

Activiteiten

25 juni 2019
19:00  ATB'en met Connect
29 juni 2019
15:00  ATB'en met Connect
02 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
06 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
09 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
13 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
16 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
20 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect
23 juli 2019
19:00  ATB'en met Connect
27 juli 2019
15:00  ATB'en met Connect

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld