Kerkdiensten

Barneveld - ds. A. Buursema - Eeuwigheidszondag

Zondag, 25 November 2018, 10:00
 • NLB 728 (de heiligen ons voorgegaan)
 • stilte
 • gezongen votum
 • zingen: Kyrië (Sela)
 • wetslezing:  Rom.5:12-21 over zonde/dood, vrijspraak/leven
 • zingen: NLB 247, 3.4.5
 • Lezen: 1 Thessalonicenzen 4, 13-18
 • zingen: psalm 90, 1
 • Kindermoment
 • zingen: gezang 75, 1.2.6.
 • eerste deel meditatie
 • zingen: NLB 598
 • Familie Nitrauw
 • familie
 • zingen: 
 • familie Brugman
 • zingen: Ik zal er zijn (sela)
 • tweede deel meditatie
 • zingen: NLB 728, 1.2.4.7.8.9.10
 • gebed
 • collecte
 • zingen: NLB 769, 1.4.6.
 • zegen
 • amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld