Kerkdiensten

Voorthuizen - ds. H. van der Velde

Zondag, 18 November 2018, 10:00
 • Welkomstlied: Gezang 303: 1 en 2 (LvK)
 • Votum en groet
 • Zingen: Gezang 303: 5 (LvK)
 • Gebed om Gods zegen
 • Schriftlezing: Romeinen 12: 9-21
 • Zingen: GK, Psalm 86: 4 en 5
 • Kinderlied: Hemelhoog 609, Machtig God, Sterke Rots
 • Schriftlezing: Efez. 4: 1-16
 • Zingen: Gezang 314: 1 en 3 (LvK)
 • Verkondiging over Samen Kerk-zijn
 • Zingen: Projectlied Maak ons vol van U vers 1-3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Kollecte
 • Slotlied: Gezang 304: 1 en 3 (LvK)
 • Zegenbede
 • Amenlied: Gezongen Amen

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld