Kerkdiensten

Barneveld - drs. P. Houtman

Zondag, 18 November 2018, 16:30
 • Votum en groet.
 • Aanvangslied: Ps. 19: 3,4.
 • Gebed.
 • Schriftlezing: Efeze 4: 17-5: 20.
 • Zingen: Ps. 1.
 • Lezing van Zondag 32.
 • Bediening van het Woord.
 • Antwoordlied: Ps. 25: 5,6.
 • Geloofsbelijdenis zingen: Gez. 179a, in wisselzang.
 • Gebed.
 • Collecte.
 • Slotzang: Psalm 56: 4.
 • Zegen.

Terug

Adres

Van Schothorststraat 24
3772 AX  Barneveld
Telefoon: 0342-490239
 

Predikant sectie Zuid

Vacant

Predikant sectie Noord

Ds. A. Buursema

Missionair predikant

Ds. H.H. van Alten, werkzaam aan het gereformeerd seminarie Kiev, Oekraïne

Tweets @kerkinbarneveld